هفته نامه:
سین
تاریخ انتشار:
شنبه 1399/06/22
شماره:
3
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
کانون سلامت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مدیر مسئول:
نفیسه زین الدینی
سردبیر:
شبنم مسعودفر
ارتباط با مدیر مسئول:
09913816828
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه