هفته نامه:
محک
تاریخ انتشار:
شنبه 1399/06/22
شماره:
4
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
سحر احمدی گوهری
مدیر مسئول:
محمد حسین آباده ای
سردبیر:
سحر احمدی گوهری
ارتباط با مدیر مسئول:
09103271377
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه