هفته نامه:
رایحه
تاریخ انتشار:
یکشنبه 1399/06/23
شماره:
5
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
محمد ساختمانی
مدیر مسئول:
محمد ساختمانی
سردبیر:
فاطمه محسصنی تکلو
ارتباط با مدیر مسئول:
09168720423
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه