هفته نامه:
تکنو
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/06/24
شماره:
4
زمینه انتشار:
علمی تخصصی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
انجمن علمی اتاق عمل
مدیر مسئول:
ام البنین مهدی پور
سردبیر:
فاطمه سالاری نیا
ارتباط با مدیر مسئول:
09140981657
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه