هفته نامه:
خط قرمز
تاریخ انتشار:
دوشنبه 1399/06/24
شماره:
13
زمینه انتشار:
فرهنگی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مدیر مسئول:
امین رضا خرمی
سردبیر:
فاطمه زحمتکش
ارتباط با مدیر مسئول:
09366562490
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه