هفته نامه:
فانوس
تاریخ انتشار:
چهارشنبه 1399/06/26
شماره:
پنجم
زمینه انتشار:
سیاسی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت
صاحب امتیاز:
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مدیر مسئول:
محمدرضا دهقانپور فراشاه
سردبیر:
محمدرضا دهقانپور فراشاه
ارتباط با مدیر مسئول:
09134579484
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه