هفته نامه:
آن روی سکه
تاریخ انتشار:
شنبه 1399/06/29
شماره:
هفتم
زمینه انتشار:
سیاسی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
صاحب امتیاز:
کانون ولایت دفتر نهاد مقام معظم رهبری
مدیر مسئول:
حسین آذرمهری
سردبیر:
زهرا افشاری
ارتباط با مدیر مسئول:
09153775761
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه