هفته نامه:
جعبه سیاه
تاریخ انتشار:
سه‌شنبه 1399/07/01
شماره:
اول
زمینه انتشار:
سیاسی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي
صاحب امتیاز:
ایمان یوسفی
مدیر مسئول:
ایمان یوسفی
سردبیر:
فاطمه آقاجانی ورزنه
ارتباط با مدیر مسئول:
09184810118
دانلود رایگان:
آرشیو شماره های قبلی این نشریه