هفته نامه:
داروساز
تاریخ انتشار:
شنبه 1399/07/05
شماره:
7
زمینه انتشار:
صنفی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی كرمان
صاحب امتیاز:
ابوذر شفقی
مدیر مسئول:
فرزاد نصرپور طاحونه
سردبیر:
ایمان مجیدی
ارتباط با مدیر مسئول:
09176311834
قیمت
قیمت50,000 ریال
آرشیو شماره های قبلی این نشریه